Therapeutic Touch

Therapeutic Touch is een helingstechniek, het is een bewust gestuurd proces van energie-uitwisseling met de intentie te helpen helen. Hierbij gebruikt de hulpverlener zijn/haar handen als instrument. De methode gaat uit van het principe dat het menselijk lichaam een open energiesysteem is dat weer in evenwicht gebracht kan worden. Onevenwichtigheden die zich als ziekte uiten, worden gecorrigeerd. De therapeut wil iemand helpen zich beter  te voelen en men houdt de aandacht daarop gericht.  Het helen omvat veel meer dan alleen het genezen op lichamelijk niveau. Helen gaat om het herstellen van relaties, zowel lichamelijk als psychosociaal, energetisch en spiritueel.

Deze vorm van energie-uitwisseling kent een vijftal stappen. Die bestaat uit een combinatie van het richten van de intentie en het maken van specifieke handbewegingen. De intentie van de TT-zorgverlener is dus van belang. Deze is in eerste instantie gericht op de heelheid van de patiënt en op evenwicht in het energieveld. De zorgverlener is dus niet bezig met de klacht – het symptoom – of de oorzaak van de klacht, maar met het stimuleren van het zelfhelende vermogen, het gezonde deel in de ander.

De vijf stappen van TT nemen ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. Men hoeft zich niet te ontkleden, kan blijven liggen of zitten, al naar gelang zijn mogelijkheden en behoeften.

Over het algemeen wordt na een behandeling een ontspannend, rustgevend en helend gevoel ervaren. Medische ingrepen, ziekte, of ouderdom gaan vaak gepaard met klachten als angst, pijn, onrust, en slaapproblemen. Klachten die de kwaliteit van leven in grote mate beïnvloeden en niet altijd medisch adequaat te behandelen zijn. TT kan dan helpen om de scherpe kantjes te verzachten, angst, pijn of onrust te verminderen. TT kan ook effectief zijn in de terminale fase (stervensbegeleiding).

Voor meer informatie over Therapeutic Touch kijk op het Van Praag Instituut te Utrecht. www.vanpraaginstituut.nl