Energetische geneeskunde

Energetische geneeskunde richt zich op het energieveld van de mens, ook wel aura genoemd. Dit energieveld is met het menselijk lichaam verbonden, omgeeft en doordringt het. In de aura bevinden zich alle emoties, herinneringen en gedachtepatronen. Ze geven een aanwijzing over de toestand waarin jij je bevindt.

Ik heb als doel om je te helpen om signalen van je eigen systeem bewust waar te nemen en daar adequaat mee om te leren gaan. Soms zijn de signalen moeilijk waarneembaar door de hoeveelheid ruis die er is ontstaan in jouw systeem. Ik kan je helpen de hoeveelheid ruis te reduceren en energetisch af te voeren wat op dat moment niet relevant is. Het gaat erom dat jezelf weer signalen gaat waarnemen en herkennen. Door herkenning en zelfacceptatie kan heling plaatsvinden.

Als energetisch therapeut ga ik er vanuit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel opzicht min of meer langdurig wordt/is verstoord. Behandelingen kunnen het verstoorde evenwicht herstellen. Ook kan ik je hierbij ondersteunen met natuurlijke middelen. Zodat je op eigen kracht een nieuw evenwicht kunt creëren.

De behandeling richt zich niet specifiek op de ziekte, maar op het creëren van omstandigheden waarbij je lichaam zichzelf kan herstellen. Hierbij worden klachten, voeding, beweging, sociale omstandigheden, psychische gesteldheid en je wensen en behoeften in kaart gebracht.